Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΠΟΔΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΠΟΥΣΝΑΡΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ: ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ

 

………………………

Η σύσταση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έχει ως εξής:

Σίμος Νίκος (Πρόεδρος)

Παναγιώτου Βιργινία (Αντιπρόεδρος)

Μαράκη Μαρία (Ταμίας)

Σακελλαρίου Κωνσταντίνος (Γραμματέας)

Μοτσενίγος Θανάσης (Ειδικός Γραμματέας)

Μεταξάς Μιχάλης (Μέλος)

Πανοπούλου Δήμητρα (Μέλος)

Ροπόδης Γεώργιος (Μέλος)

Τριανταφύλλου Άννα (Μέλος)

error: Copy is not allowed
Search