Skip to content

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’   ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Άρθρο 1 • Επωνυμία
Ιδρύεται αθλητικό, επιστημινικό και πολιτιστικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.»
Άρθρο 2 • Έδρα
Ο σύλλογος έχει έδρα τον Γέρακα Παλλήνης Αττικής.
Άρθρο 3 • Σκοποί
1. Σκοπός του συλλόγου είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών, νέων και ενηλίκων με στόχο τη συμμετοχή σε πολιτιστικές, επιστημονικές,
και τεχνολογικές εκδηλώσεις και δράσεις, καθώς και σε αθλητικούς αγώνες. Επίσης σκοπός του συλλόγου είναι η ηθική εξύψωση των μελών του μέσω της σωματικής και πνευματικής άσκησής τους, η ανάπτυξη του πνεύματος, της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η βελτίωση και η διατήρηση της υγείας, η ψυχαγωγία τους και γενικά η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ικανοτήτων τους σύμφωνα με τις πολιτισμικές και επιστημονικές αρχές, αλλά και τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος και της ολυμπιακής ιδέας. Ακόμα ο σύλλογος έχει σκοπό την μετάδοση της αγάπης προς τα αθλήματα της γυμναστικής, του στίβου, της κολύμβησης καθώς και κάθε άλλο Ολυμπιακό ή μη άθλημα και επίσης την ανάπτυξη του Ολυμπιακού πνεύματος στους φιλάθλους της Παλλήνης και της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και γενικότερα. Επί πλέον η ανάπτυξη και η διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού και ιδιαίτερα η προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της χώρας μας. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του, τα μέλη αυτού έχουν βασική υποχρέωση να συμβάλλουν ενεργώς και εμπράκτως.  2. Ο σύλλογος έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του συλλόγου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως. Ιδιαίτερα, απαγορεύεται η ανάμειξη του συλλόγου με οποιοδήποτε τρόπο στην πολιτική.
Άρθρο 4 • Μέσα επίτευξης
Η επίτευξη του σκοπού του συλλόγου επιδιώκεται με την αξιοποίηση του υπάρχοντος αθλητικού δυναμικού του, με τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και τη συμμετοχή των αθλη-
τών του στους αγώνες, με την οργάνωση εορτών, εκδρομών, διαλέξεων, με την ίδρυση γυμναστηρίων, ασκητηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την άσκηση των νέων, με την ίδρυση εντευκτηρίου αθλητών και μελών, βιβλιοθήκης και γενικά με κάθε νόμιμο και ηθικό μέσο που είναι πρόσφορο για την επίτευξη του σκοπού. Επίσης, με τη συνεργασία ημεδαπών και αλλοδαπών συλλόγων. Επίσης η επίτευξη του πολιτιστικού σκοπού του συλλόγου επιδιώκεται με την διεξαγωγή πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, εορτών (φεστιβάλ), εθνικών χορών, πολιτιστικών διαλέξεων, πραγματοποίηση εκδρομών πολιτιστικού χαρακτήρα, με την εκμάθηση στα μέλη του συλλόγου και γενικότερα των ελληνικών χορών, με τη συμμετοχή του συλλόγου σε διοργανώσεις, αγώνες, διαγωνισμούς, φεστιβάλ, τουρνουά επιστημονικού ή τεχνολογικού ή πολιτιστικού περιεχομένου ή σε παρόμοιες διεθνείς εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβολή και ανάπτυξη του πολιτισμού μας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’   ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5 • Αθλητικά τμήματα
Ο σύλλογος δύναται να καλλιεργεί και να λειτουργεί:
Α) Αθλητικά Αγωνιστικά Τμήματα των εξής Ολυμπιακών ή μη αθλημάτων: α) Της ενόργανης γυμναστικής, β) της ρυθμικής γυμναστικής, γ) της ακροβατικής γυμναστικής, δ) της αεροβικής γυμναστικής, ε) της γενικής γυμναστικής, στ) του τραμπολίνο, ζ) του στίβου, η) του ποδοσφαίρου, θ) της καλαθόσφαιρας ( μπάσκετ), ι) της κολύμβησης ια) της αντισφαίρισης, ιβ) της χιονοδρομίας, ιγ) τένις ιδ) ξιφασκία ιε) τοξοβολία ιστ) εναλλακτικών μορφών άσκησης, όπως γιόγκα, τάε-τσι, pilates κ.λπ.. Αργότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μπορούν να λειτουργήσουν τα αθλητικά αγωνιστικά τμήματα όλων των άλλων ολυμπιακών ή μη αθλημάτων. Κατάργηση αθλητικών τμημάτων ή ίδρυση άλλων, Ολυμπιακών ή μη, γίνεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Πολιτιστικά-επιστημονικά-τεχνολογικά τμήματα που αφορούν δραστηριότητες όπως: α) μουσική προπαιδεία, β) εκμάθηση μουσικών οργάνων και μουσικής, γ) μουσική τεχνολογία, δ) δημιουργία χορωδίας παιδικής ή ενηλίκων, ε), δημιουργία τμήματος θεατρικού παιχνιδιού, στ) δημιουργία θεατρικού εργαστηρίου, ζ) χορευτικών ομάδων, η) σκάκι, θ) παιδικής χειροτεχνίας, ι) αγιογραφίας ια) ψηφιδογραφίας, ιβ) συντήρησης έργων τέχνης και αντικειμένων τέχνης, ιγ) ζωγραφικής για παιδιά και ενήλικες, ιδ) Εφαρμοσμένες τέχνες, ιε) κεραμική, ιστ) παραδοσιακό κέντημα, ιζ) κηπουρική ιη) αναρρίχηση, κ) ρομποτική, κα) δημιουργία web site, κβ) φωτογραφία και αστροφωτογραφία, κγ) επεξεργασία video, κδ) κουζίνα, κε) ζαχαροπλαστική, κστ) κοπτική-ραπτική, κζ) παρασκευή κρασιού-μπύρας-τυριού, κη) Μηχανοκίνητος αθλητισμός, κθ) δημιουργία τεχνολογικού μουσείου, λ) υποκριτική λα) Σκηνοθεσία, λβ) μορφές άσκησης, όπως γιόγκα, τάε-τσι, pilates , λγ) κάθε άλλη δραστηριότητα πολιτιστικού-τεχνολογικού και επιστημονικού περιεχομένου που συμβαδίζει με τους σκοπούς του συλλόγου.
Άρθρο 6Αυτοτέλεια
Ο σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος, της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα σωματεία.
Άρθρο 7Συμμετοχή σε ενώσεις
Ο σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενων ενώσεων, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’   ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- ΑΘΛΗΤΕΣ
Άρθρο 8Προϋποθέσεις εισαγωγής μελών
Μέλη του συλλόγου γίνονται ενήλικες που ενδιαφέρονται για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους, εφόσον δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ του συλλόγου. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των μελών σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα ή άλλες παρόμοιες κατηγορίες.
Άρθρο 9Διαδικασία εισαγωγής μελών
1. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου ατόμου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών αυτού, καταβολή ποσού είκοσι ( 20) ευρώ και έγκριση του Δ.Σ. Για την έγκριση ισχύουν και τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
2. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγουμένης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σύλλογο, οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως ογδόη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες η Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες.
Άρθρο 10Οι αθλητές
1. Στην «οικογένεια» του συλλόγου, εκτός από τα μέλη του, περιλαμβάνονται και οι αθλητές που πλαισιώνουν τα αθλητικά του τμήματα.
2. Στις περιπτώσεις που κάποιος αθλητής του συλλόγου αρνηθεί αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την Εθνική ή Ολυμπιακή Ομάδα ή ο σύλλογος αρνηθεί την παραχώρηση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, για την προετοιμασία των Εθνικών ή Ολυμπιακών Ομάδων κάθε κλάδου άθλησης, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Για κάθε αθλητή, με μέριμνα του συλλόγου, εκδίδεται Δελτίο Υγείας αυτού. Το δελτίαυτό τηρείται από τον Γενικό Αρχηγό Αθλητικών Τμημάτων, ο οποίος μεριμνά για την κατά Νόμο ιατρική θεώρηση και ανανέωση του Δελτίου.
Άρθρο 11Κωλύματα εγγραφής μελών
1. Δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη του συλλόγου ή να ασκούν τα δικαιώματα του που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν τα κωλύματα τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα:
2. Δεν μπορεί να είναι μέλος του συλλόγου, ούτε μέλος των οργάνων διοίκησης αυτού, ούτε ειδικός συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του συλλόγου οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του συλλόγου: α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύφος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του Ν. 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική, απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση. δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του παρόντος συλλόγου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες του συλλόγου για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1985 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του συλλόγου και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
4. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος. Μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του παρόντος συλλόγου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του συλλόγου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού.
5. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
6. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο παρόντα σύλλογο, που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35°) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του συλλόγου το προσωπικό του συλλόγου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σύλλογο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του συλλόγου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για τους κλάδους άθλησης του συλλόγου, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
8. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ. Σ., τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτού, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου αφορά το ενδεχόμενο να ιδρύσει ο Σύλλογος και άλλα Αθλητικά Τμήματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 12Ετήσιες συνδρομές- Εγγραφή μελών
1. Η ετήσια συνδρομή των μελών προς το σύλλογο ως και το ποσό που απαιτείται για την εγγραφή των μελών καθορίζονται, έκαστο, στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και θα καταβάλλονται εφάπαξ.Η αύξηση ή η μείωση τόσο της ετήσιας συνδρομής, όσο και του ποσού που απαιτείται για την εγγραφή των μελών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, υπό τον περιορισμό ότι η αύξηση ή η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το πενήντα τοις εκατό (50%) της καταβαλλόμενης συνδρομής ή του ποσού για την εγγραφή. Για την πέρα του ποσοστού αυτού αυξομείωση αρμόδια ν’ αποφασίζει είναι μόνο η Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Για την διεξαγωγή μαθημάτων τόσο στα αθλητικά αγωνιστικά τμήματα όσο και στα πολιτιστικά-επιστημονικά- τεχνολογικά τμήματα απαιτείται η καταβολή συνδρομής, το ύψος και ο χρόνος καταβολής της οποίας θα καθορίζονται, ξεχωριστά για κάθε δραστηριότητα, με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 13 Ειδικότερες • υποχρεώσεις- δικαιώματα μελών
1. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των γενικών συνελεύσεωνκαι το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα, ακόμη και αν η ρύθμιση των οικονομικών εκκρεμοτήτων έγινε κατά την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης του σωματείου.
2. Τα μη ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, αποκτούν, το δικαίωμα, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.
3. Γενικότερα για τα μέλη του συλλόγου ισχύουν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
4. Όταν μέλος του συλλόγου λόγω σοβαρού κωλύματος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως σε συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, μπορεί να εκπροσωπείται με όλα τα δικαιώματά του από ένα άλλο μέλος.
5. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει ανά πάσα στιγμή εγγράφως στο Δ.Σ. την πραγματοποίηση κάθε είδους δραστηριοτήτων.
6. Η ιδιότητα μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.
7. Τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.
Άρθρο 14Αποβολή μελών
1. Όταν κάποιο μέλος του συλλόγου καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής, το Δ.Σ. του συλλόγου είναι υποχρεωμένο να του αποστείλει συστημένη επιστολή εντός τριμήνου, δίνοντας σ’ αυτό χρονικό διάστημα τριάντα ημερών (30) ημερών για την τακτοποίηση της υποχρεώσεώς του. Αν, μετά την παρέλευση της πιο πάνω χρονικής προθεσμίας, το μέλος δεν τακτοποιήσει την υποχρέωσή του, τότε το Δ.Σ, με απόφασή του, αποβάλλει το μέλος αυτό χωρίς άλλη ειδοποίηση.
2. Αποβολή μέλους επέρχεται, με απόφαση του Δ.Σ., και στην περίπτωση που κάποιο μέλος δεν τηρεί το Καταστατικό.
3. Η αποβολή μέλους του συλλόγου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 15Αποχώρηση μελών
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σύλλογο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον-μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 16Όργανα διοίκησης του συλλόγου
1. Όργανα Διοίκησης του συλλόγου αποφασιστικής αρμοδιότητας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τα όργανα διοίκησης του συλλόγου αποτελούνται αποκλειστικά από τα μέλη αυτού.
Άρθρο 17Η Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον Νόμο ή από το παρόν σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για κάθε θέμα που θέτει το Δ.Σ, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αρμοδιότητας άλλου οργάνου που θα τεθεί στην κρίση της ύστερα από σχετική απόφαση του και μετά από την αναγραφή του ζητήματος στα θέματα της ημερήσιας διάταξήςτης Γ.Σ.  Η Γ.Σ. ασκεί εποπτεία και στα άλλα θέματα του συλλόγου και έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να παύει τα μέλη των άλλων οργάνων όταν αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο (π.χ. βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, ανικανότητα για τακτική διαχείριση κ.λπ.). Η τακτική Γ.Σ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα: α) Να κρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ και να αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη. β) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού. γ) Να εκλέγει όλα τα μέλη, και τα αναπληρωματικά, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. δ) Να αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και για τη διάλυση του Συλλόγου.ε) Να εγκρίνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.
Άρθρο 18Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
Η Γ.Σ συγκαλείται από το Δ.Σ, το οποίο την προκηρύσσει δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της, με πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Η πρόσκληση της Γ.Σ αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα μέλη με συστημένη επιστολή. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημερομηνία, την ημέρα και την ώρα συνεδρίασης της Γ.Σ, καθώς επίσης τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και την ημερομηνία τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων. Η πρόσκληση για την Γ.Σ αναρτάται στα γραφεία του συλλόγου.
Άρθρο 19Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση
1. Οι Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου είναι τακτικές και, έκτακτες και αποτελούνται από τα μέλη του συλλόγου.
2. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους συγκαλείται μία τακτική Γ.Σ.
3. Έκτακτη Γ.Σ συγκαλείται όταν το αποφασίζει το Δ.Σ ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι έκτακτες Γ.Σ πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
Άρθρο 20Απαρτία – Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γ.Σ αποτελείται από τα μέλη του συλλόγου, τα οποία ασκούν κατά την Γ.Σ όσα δικαιώματα τους παρέχει το παρόν Καταστατικό.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ και των άρθρων 35 και 36 του παρόντος, αλλά και κάθε άλλης διατάξεως, με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία για να συνεδριάσει έγκυρα η Γ.Σ. και να ληφθεί νόμιμη απόφαση, απαιτείται να παρίσταται ο μισός αριθμός συν ένας των ταμειακώς εντάξει μελών.
3. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται ξανά μέσα σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες με ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Η νέα Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όποιος και να είναι ο αριθμός των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών. Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις συγκλήσεως της Γ.Σ μπορεί να αποσταλεί μία (1) και μόνο πρόσκληση στα μέλη.
4. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία.
5. Η Γ.Σ αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία και ποτέ διά βοής. Οι ψηφοφορίες στη Γ.Σ. είναι φανερές και γίνονται με απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που ψηφίζει.
6. Στις ψηφοφορίες συμμετέχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Αποκλείεται η ψηφοφορία με έγγραφη εξουσιοδότηση. Απόφαση σε θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση για Γ.Σ. δεν μπορεί να ληφθεί.
7. Με την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται από τα μέλη Πρόεδρος, για την Διεύθυνση των εργασιών της και Γραμματέας, για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Προεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.
8. Τα πρακτικά των Γ.Σ. είναι δυνατό να τηρούνται σε στενογραφικό σύστημα, καθώς και με μαγνητόφωνο. Σε κάθε περίπτωση, το μαγνητοφωνημένο υλικό παραμένει στο αρχείο του Συλλόγου.
Άρθρο 21Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους τρεις (3) Γενικούς Αρχηγούς των Τμημάτων πολιτισμού, επιστήμης και αθλητισμού, ενώ εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την Γενική Συνέλευση των μελών, που το εξέλεξε, συνέρχεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο υπό του μέλους εκείνου, το οποίο πήρε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών του Δ.Σ. για ένα αξίωμα η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, ακολουθεί κλήρωση. Μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα, καλείται το απερχόμενο Δ.Σ να παραδώσει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στο σύλλογο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του απερχόμενου και του αναλαμβάνοντος Δ.Σ.
3. Δεν μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο του ΔΣ και άλλο αξίωμα του Ιδίου Συμβουλίου.
4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε: α) Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων με την ψήφο του να κρίνει την απόφαση που θα ληφθεί, β) Αν η ψηφοφορία είναι μυστική, επαναλαμβάνεται άλλες δύο (2 )φορές το πολύ και, εφόσον υπάρξει πάλι ισοψηφία, με πρόταση του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος ή με απόφαση του Δ. Σ η ψηφοφορία είτε μετατρέπεται σε φανερή, είτε ακολουθεί κλήρωση, είτε αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες.
5. Το Δ.Σ είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εκτός των περιπτώσεων εκποίησης και απόκτησης ακίνητης περιουσίας αυτού, για τις οποίες αποφασίζει η Γενική Συνέλευση , σύμφωνα και με το άρθρο 34 του παρόντος.
6. Το Δ.Σ. μπορεί να απονέμει ηθικές ή άλλες ειδικές διακρίσεις στο σύλλογο όταν κρίνει αυτό σκόπιμο και συμφέρον για το σύλλογο.
7. Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά, μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος του ή αν τούτο ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν γνώμη, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
8. Κενές θέσεις μελών του Δ.Σ, που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση ισοψηφίας αναπληρωματικών μελών κατά τις αρχαιρεσίες για τον καθορισμό της σειράς εκλογής τους γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή κατά τις αρχαιρεσίες.
9. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, είναι μικρότερος από πέντε (5) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή των μελών που απαιτούνται για ιη συμπλήρωση των κενών θέσεων. Σε περίπτωση παραίτησης όλων των μελών του Δ.Σ., συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ. με πλήρη θητεία (τρία έτη).
10. Iδιότητα του μέλους το Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη και τα μέλη του Δ.Σ. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να λαμβάνουν, για την απασχόληση τους στις υποθέσεις του συλλόγου, καμία αποζημίωση, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν σε έξοδα κινήσεως, διατροφής και διαμονής ΜΟΝΟΝ για όσα μέλη έχουν ως διαμονή και κατοικία την Ελλάδα και συγκεκριμένα: α) Μόνον έξοδα κινήσεως για όσους κατοικούν εκτός του Νομού Αττικής, για τις μετακινήσεις τους εκτός του Νομού που κατοικούν και πάντοτε για υποθέσεις του Συλλόγου. β) Έξοδα κινήσεως, διατροφής και διαμονής των μελών, για μετακινήσεις τους εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και της έδρας του Συλλόγου (έξω από τον Νομό Αττικής) σε αποστολές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για προσφορά οιασδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο. Δεν θεωρούνται μετακινήσεις σε καμμία περίπτωση αυτές που γίνονται εντός του Νομού Αττικής, ώστε να καταβάλλονται τα παραπάνω έξοδα.
11. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του συλλόγου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών η οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ.. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Ειδικότερα, σύναψη δανείου μεταξύ του συλλόγου και των μελών του Δ.Σ. ή άλλων οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση, που τυχόν έχει γίνει, είναι απολύτως άκυρη. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές άτοκες διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Δ.Σ για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
12. Η θητεία του Δ.Σ είναι τριετής και αρχίζει από την εκλογή του. Εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξεως της θητείας δεν έχει εκλεγεί ακόμα νέο Δ.Σ, παρατείνεται η θητεία του παλαιού Δ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το νέο, αλλά η παράταση αυτή της θητείας του δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών.
13. Το Δ.Σ, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση προπονητές, υπαλλήλους και άλλο, τεχνικό ή μη προσωπικό και να συγκροτεί ανάλογες Τεχνικές Επιτροπές στα διάφορα Τμήματα από μέλη ή μη μέλη, αρκεί τα τελευταία να έχουν απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις για το διορισμό στις Επιτροπές. Διοικητικώς οι Τεχνικές Επιτροπές υπάγονται στους Γενικούς Αρχηγούς των Τμημάτων και καθοδηγούνται απ’ αυτούς.
Άρθρο 22Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Εκπροσωπεί το Σωματείο, δικαστικώς και εξωδίκως, σε όλες τις σχέσεις αυτού και είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί άμεσα στο Δ.Σ τις ενέργειες που κάνει κάθε φορά, β) Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς επίσης και τις έκτακτες, που ζητείται να γίνουν με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στο παρόν, γ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει αυτές, εισηγείται προς το ΔΣ τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ, δ) Υπογράφει με τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα, ε) Εκθέτει στη Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα της Διοίκησης και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Άρθρο 23Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Άρθρο 24Ο Γενικός Γραμματέας
O Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της αλληλογραφίας του Συλλόγου, β) Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συλλόγου, γ) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Μητρώου του Συλλόγου και του Αρχείου, δ) Φυλάσσει την Σφραγίδα του Συλλόγου. ε) Συντάσσει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και κάθε έγγραφο που αποφασίζει το Δ.Σ. στ) Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα γραμμάτια, είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα. ζ) Είναι αρμόδιος για την λειτουργία της Γραμματείας του συλλόγου.
Άρθρο 25Ο Ταμίας
Ο Ταμίας του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα: α) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων Εσόδων και Εξόδων, για την περιουσία του συλλόγου και των διπλοτύπων αποδείξεων, με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδα του συλλόγου. β) Είναι υπεύθυνος για την διενέργεια όλων των πληρωμών. γ) Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα. (Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αποφάσεως του Δ.Σ για την έγκριση της δαπάνης). δ) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στην Τράπεζα, στο όνομα του Συλλόγου, τα χρήματα που εισπράττονται, εκτός από ένα ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του Ταμία.Το εν λόγω ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά. ε) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της καταστάσεώς της ταμειακής κινήσεως, την οποία υποβάλει στο Δ.Σ κάθε τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί. Η κατάσταση αυτή πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου. στ) Ενεργεί τις αναλήψεις των χρημάτων με απόφαση του Δ.Σ. ζ) Καταρτίζει και υποβάλει στο Δ.Σ τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του συλλόγου. η) Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και λοιπών εισφορών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερήσεις καταβολής αυτών από τα μέλη του Συλλόγου. θ) Αναλαμβάνει μαζί με τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις του συλλόγου στις Τράπεζες. ι) Με την προσυπογραφή του Προέδρου μπορεί να εξουσιοδοτείται για την είσπραξη εσόδων του συλλόγου και την πληρωμή υποχρεώσεων αυτού. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, εφόσον τούτο είναι δυνατό, ένα μέλος του Δ.Σ., που υποδεικνύεται από τον Ταμία με ευθύνη του.
Άρθρο 26Οι Γενικοί Αρχηγοί των Αθλητικών Τμημάτων
Οι Γενικού Αρχηγοί των Τμημάτων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Φροντίζουν για την προαγωγή των Τμημάτων του Συλλόγου και εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία τους. β) Εισηγούνται προς το Δ.Σ. τον ορισμό των Εφόρων και των Τεχνικών Επίτροπων των Τμημάτων του συλλόγου. γ) Συνεργάζονται με τους αρμόδιους Εφόρους και τις Τεχνικές Επιτροπές των Τμημάτων για τον προγραμματισμό, την δραστηριότητά τους και τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα και γενικά σε αγώνες. δ) Προετοιμάζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Εφόρους και εισηγείται προς το Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό των αθλητικών τμημάτων. ε) Εισηγούνται προς το Δ.Σ την πρόσληψη των προπονητών και βοηθών προπονητών των αθλητικών Τμημάτων του συλλόγου. στ) Παραπέμπουν προς το Δ.Σ τις περιπτώσεις παραπτωμάτων των αθλητών του συλλόγου.
Άρθρο 27Οι Έφοροι
Με απόφαση του Δ.Σ και ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται κάθε φορά ορίζονται οι Έφοροι των Τμημάτων και οι αναπληρωτές αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα καθήκοντα των Εφόρων.
Άρθρο 28Πειθαρχική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Την πειθαρχική εξουσία ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε όλα τα μέλη του συλλόγου και στους αθλητές του, που παραβιάζουν το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του συλλόγου, που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά ή διαγωγή, η οποία δεν συμβιβάζεται προς τους σκοπούς του συλλόγου, που ενεργούν πράξεις επιβλαβείς για το σύλλογο και που γενικά συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις αντίθετα με όσα υπαγορεύουν οι Νόμοι, η ευπρέπεια και η δεοντολογία του πολιτισμού και του αθλητισμού.
2. Οι ποινές επιβάλλονται, αφού προηγηθεί έγγραφη κλήση σε απολογία του υπό κατηγορία μέλους, και είναι οι ακόλουθες:
α) Έγγραφη επίπληξη. β) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι δύο (2) χρονιά εισόδου στο συλλόγου και Συμμετοχής στις εκδηλώσεις αυτού και γενικά στέρηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. γ) Οριστική διαγραφή από μέλος του συλλόγου.
3. Ειδικά στους αθλητές μπορούν να επιβάλλονται οι εξής ποινές: α) Έγγραφη επίπληξη, β) Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες και σε προπονήσεις, γ) Διαγραφή από τα μητρώα αθλητών του Συλλόγου
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή ή όχι ποινής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
5. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται, με σχετική απόδειξη έγγραφης παραλαβής, στο μέλος που είχε παραπεμφθεί και ισχύουν από την κοινοποίησή τους.
6. Το μέλος, που τιμωρείται με προσωρινό αποκλεισμό ή με οριστική διαγραφή, είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει τις συνδρομές του κανονικά, μέχρι τη λήξη του προσωρινού αποκλεισμού στην πρώτη περίπτωση και μέχρι την έγκριση της διαγραφής του από την Γενική Συνέλευση στη δεύτερη.
7. Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. παραπεμφθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, αυτό δεν μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεως σχετικά με την επιβολή ή μη ποινής κατ’ αυτού.
8. Οι ποινές που επιβάλλονται οτους αθλητές ισχύουν από την επικύρωση τους από το Δ.Σ. της οικίας Ομοσπονδίας και την κοινοποίηση της επικύρωσης στους αθλητές που τιμωρήθηκαν.
9. Τα λοιπά θέματα, που αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές και τις διαβαθμίσεις τους, την πειθαρχική διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με αυτά ζήτημα, μπορούν να ρυθμίζονται με Πειθαρχικό Κανονισμό, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του συλλόγου.
Άρθρο 29Βιβλία του συλλόγου
α) Το Βιβλίο Μητρώου – Μελών. Σ’ αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής και επανεγγραφής κάθε μέλους. β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Στα με στοιχεία β) και γ) βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, οι προτάσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου . Αυτά συντάσσονται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, και υπογράφονται, το μεν με στοιχείο β) βιβλίο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, το δε με στοιχείο γ) βιβλίο από όλα τα μέλη του Δ.Σ. δ) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής, για το οποίο ισχύει ό,τι και για το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. ε) Το Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. στ) Το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων όπου καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Συλλόγου. ζ) Το Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Τα τελευταία δύο βιβλία, στ) και ζ) τηρούνται από τον Ταμία του Συλλόγου.
Άρθρο 30Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, όσο και αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τα λοιπά μέλη, ενώ εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ οποτεδήποτε. Υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση ή και στην έκτακτη, αν η Επιτροπή αυτό το κρίνει αναγκαίο.
4. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την Γενική Συνέλευση των μελών, που την εξέλεξε, συνέρχεται η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή υπό του μέλους εκείνου, το οποίο πήρε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών για ένα αξίωμα η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, ακολουθεί κλήρωση.
5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας , ισχύουν ό,τι ισχύει και για το Δ.Σ.
6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών και συνεδριάζει όταν τη συγκαλεί ο Πρόεδρος της ή αν τούτο ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της.
7. Σε σχέση με την θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την απουσία μελών και τα λοιπά θέματα ισχύει ό,τι και για το Δ.Σ.
Άρθρο 31Αρχαιρεσίες
1. Στην ετήσια διάταξη της τακτικής Γ.Σ. που συνέρχεται κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Δ.Σ., περιλαμβάνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ερχόμενη τριετία.
2. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη των πιο πάνω οργάνων όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός 7 για το Δ.Σ και 5 για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού 3 για το Δ.Σ και 2 για την Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται ως αναπληρωματικοί.
3. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να θέτει μέχρι επτά ( 7) το πολύ σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ και μέχρι πέντε (5) το πολύ σταυρούς για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το μέλος που ψηφίζει σημειώνεται σε ειδική κατάσταση ψηφοφορίας που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή.
4. Το μέλος που επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οφείλει: α) να καταθέσει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ του Συλλόγου πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες από τη σύγκληση της Γ.Σ., β) να έχει τακτοποιήσει τις προς το Σωματείο ταμειακές του υποχρεώσεις και γ) να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 3 του Νόμου 2725/1999.
5. Το Δ.Σ την επόμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων συνέρχεται και αποφασίζει για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων συντάσσεται και αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου πίνακας που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας φέρει τον αριθμό της Αποφάσεως του Δ.Σ , τις υπογραφές του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και τη σφραγίδα του συλλόγου/Ιδιος πίνακας αναρτάται και στην αίθουσα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
6. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με έντυπα ψηφοδέλτια, στα οποία αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των προσώπων-μελών που ανακηρύχτηκαν υποψήφιοι.
Άρθρο 32Εφορευτική Επιτροπή
1.Οι αρχαιρεσίες γίνονται με την μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο(2) αναπληρωματικά και τα οποία εκλέγονται από τα μέλη της Γ. Σ.. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξεως κατά την διεξαγωγή αρχαιρεσιών και για την διενέργεια αυτών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Αποφαίνεται προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή σε κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Όταν λήξει η ψηφοφορία προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσοντας τους υποψηφίους που εκλέχτηκαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας αναπληρωματικών κατά τις αρχαιρεσίες, για τον καθορισμό της σειράς εκλογής τους, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
3. Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της.
Άρθρο 33Εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών ή Ενώσεων
Ο σύλλογος εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών ή Ενώσεων με έναν (1) αντιπρόσωπο του, που πρέπει απαραιτήτως:
1) Να είναι μέλος του Συλλόγου και 2) Να έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο ως μέλος αυτού και να διαμένει μόνιμα στο Νομό Αττικής. Την απόφαση για την πιο πάνω εκπροσώπηση παίρνει το Δ.Σ. του συλλόγου. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται και ο αναπληρωτής του αντιπροσώπου, που πρέπει επίσης να συγκεντρώνει τις πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Διορισμός αντιπροσώπου του συλλόγου σε υπερκείμενη Ένωση ή Ομοσπονδία με άλλο τρόπο, εκτός από τον πιο πάνω, απαγορεύεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’   ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 34Πόροι- Ακίνητη περιουσία
1. Πόροι του συλλόγου είναι: α) Τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές, τις συνδρομές ή τις έκτακτες εισφορές μελών. β) Οι κρατικές, οι Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχορηγήσεις.
γ) Οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα από φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που υπόκειται στο Ν. 2725/1999. δ) Τα ποσά που με απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου θα καθορίζονται και θα εισπράττονται, ως αντίτιμο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των δραστηριοτήτων  πολιτιστικών, επιστημονικών και αθλητικών) αθλημάτων του άρθρου 5 του παρόντος προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του συλλόγου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ποσά του είδους αυτού δεν εισπράττονται από τους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων. ε) Ο σύλλογος έχει τη δυνατότητα, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφημίσεως με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, υπό τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσεως της επωνυμίας του εμβλήματος και των λοιπών  ιακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του συλλόγου, ανακηρύσσονται δωρητές του συλλόγου τα πρόσωπα που προσφέρουν στο σύλ-
λογο υλική ενίσχυση ευρώ δέκα χιλιάδες (ευρώ 10.000,00) τουλάχιστον και Ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν υλική ενίσχυση ευρώ είκοσι χιλιάδες (ευρώ 20.000,00)
τουλάχιστον. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.
3. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν to σύλλογο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.
4. Η ακίνητη περιουσία του συλλόγου αποκτάται ή μεταβιβάζεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ.
5. Τα κεφάλαια του συλλόγου διατίθενται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ, που καταχωρείται στα πρακτικά αυτού υπέρ των σκοπών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’   ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 35Τροποποίηση ή συμπλήρωση του Καταστατικού
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των μισών, τουλάχιστον, μελών του Συλλόγου, τα οποία, επιπροσθέτως, θα πρέπει να είναι και ταμειακώς εντάξει και η πλειοψηφιών τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Άρθρο 36Διάλυση του συλλόγου
1. 0 σύλλογος διαλύεται: α) όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10), β) αν λόγω της τυχόν μειώσεως των μελών ή άλλων αιτιών καθίσταται αδύνατη η επίτευξη του σκοπού του, γ) και στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
2. Ως προς τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας ισχύουν οι ρυθμίσεις που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο περί τροποποίησης ή συμπλήρωσης του Καταστατικού.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37Σφραγίδα – Χρώματα συλλόγου
1. Ο σύλλογος έχει ιδία σφραγίδα κυκλική, η οποία φέρει, κυκλικά μεν την επωνυμία του συλλόγου και το έτος ιδρύσεως αυτού (2013), εσωτερικά δε το έμβλημα του συλλόγου, το οποίο απεικονίζει το ιδεόγραμμα της ελιάς στη μινωική γραφή.
2. Τα χρώματα του Συλλόγου, που θα χρησιμοποιούν οι αθλητές του είναι το κόκκινο και το μαύρο. Τα χρώματα αυτά μπορούν να αλλάζουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.
Άρθρο 38Εσωτερικοί Κανονισμοί
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει Εσωτερικούς Κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των Τμημάτων και γενικότερα του συλλόγου. Οι παραπάνω κανονισμοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 39
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν θα ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις, αφού τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των κειμένων νόμων.
Άρθρο 40
Ο σύλλογος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων του Α.Κ, που αναφέρονται στα σωματεία, καθώς και στις διατάξεις των σχετικών με τον Αθλητισμό και τα Σωματεία νόμων, που ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 41Τελευταίο
Το παρόν Καταστατικό, το οποίο περιλαμβάνει σαράντα ένα (41) άρθρα, διαβάστηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου στις 22.5.2013 και θα ισχύει από τη δημοσίευση του στα δημόσια Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κατεβάστε όλο το καταστατικό του σωματείου σε PDF

(μέγεθος αρχείου: 2,98 Μ)

Back To Top