Skip to content

Κλιματική Αλλαγή, η ευθύνη όλη δική μας…της Αλεξάνδρας Κοφινιώτη

2017. Αριάδνη, Ραφαήλ, Σοφία, Τηλέμαχος Υπατία, Ιανός. Δεν πρόκειται για πρόσωπα αλλά για καταστροφή με όνομα. Τα τελευταία χρόνια τα μετεωρολογικά φαινόμενα απέκτησαν ονοματοδοσία και ως τέτοια μπήκαν επιθετικά στη ζωή των Ελλήνων πολιτών με σκοπό να διευκολύνουν την μεταφορά της πληροφορίας οι οποίοι καλούνται να λαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, τα απαραίτητα μέτρα/προφυλάξεις για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους. Η κλιματική αλλαγή αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης ολοένα και περισσότερο επηρεάζει τη θερμοκρασία και το κλίμα και της γης. Η χρήση ορυκτών καυσίμων, η αλόγιστη αποψίλωση των δασών, η ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία κι ένα σωρό άλλοι παράγοντες συνετέλεσαν σε αυτό το φαινόμενο που ολοένα και περισσότερο αποκαλούμε κλιματική αλλαγή.
Κάποια από τα αίτια γι αυτή την κατάσταση που εξαιτίας μας βιώνουμε, είναι τα αέρια του θερμοκηπίου, η τήξη των πάγων, η άνοδος της στάθμης των θαλασσών, η αύξηση των εκπομπών, η υπερθέρμανση του πλανήτη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η μετατόπιση των βροχοπτώσεων.
Ας προσπαθήσουμε ακροθιγώς να προβούμε σε μια ανάλυση και διαβάζοντάς τα, να τα κατανοήσουμε για το καλό όλων μας.
Αέρια του θερμοκηπίου: Ορισμένα αέρια της ατμόσφαιρας λειτουργούν όπως το γυαλί των θερμοκηπίων, παγιδεύοντας τη θερμότητα του ήλιου και εμποδίζοντας τη διάχυσή της στο διάστημα. Η ανθρώπινη υπερδραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα και ιδίως του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του μεθανίου, του υποξειδίου του αζώτου, καθώς και τα φθοριούχα αέρια. Πολλά από αυτά τα αέρια υπάρχουν στη φύση.

Αίτια αύξησης των εκπομπών: Η καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, παράγει διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου. Η αποψίλωση των δασών καταστρέφει ότι συμβάλλει στη ρύθμιση του κλίματος μέσω της απορρόφησής τους του CO2 από την ατμόσφαιρα. Η αύξηση της κτηνοτροφίας έχει ως συνέπεια τις μεγάλες ποσότητες μεθανίου λόγω της παραγωγής από τις αγελάδες και τα αιγοπρόβατα κατά την πέψη της τροφής τους. Για τις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου ευθύνονται τα αζωτούχα λιπάσματα.

Υπερθέρμανση του πλανήτη: Οι κλιματολόγοι πιστεύουν ότι η κύρια αιτία της υπερθέρμανσης που παρατηρείται από τα μέσα του 20ού αιώνα είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Η μέση θερμοκρασία της γης σήμερα είναι κατά 0,85ºC υψηλότερη από ό,τι στο τέλος του 19ου αιώνα.Μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2°C θεωρείται από τους επιστήμονες ως το όριο πέραν του οποίου θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος για επικίνδυνες και πιθανώς καταστροφικές αλλαγές στο περιβάλλον του πλανήτη. Για τον λόγο αυτό, η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει την ανάγκη διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2°C.

Τήξη των πάγων και άνοδος της στάθμης των θαλασσών: Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου. Οι πάγοι στις πολικές περιοχές λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Ορισμένες περιοχές πλήττονται συχνότερα. Διαστέλλεται το νερό όταν θερμαίνεται και έτσι προκαλείται η κατάρρευση όγκων πάγου στους δύο πόλους και η τήξη των παγετώνων. Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει η στάθμη των θαλασσών και έτσι να προκαλούνται πλημμύρες και διάβρωση στις ακτές καθώς και στις πεδινές παράκτιες περιοχές.

Ακραία καιρικά φαινόμενα, η μετατόπιση των βροχοπτώσεων: Πλημμύρες και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, καθώς και περιορισμό των υδάτινων πόρων σε ορισμένες περιοχές προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και όλα τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα που εμφανίζονται και βιώνουμε ολοένα και συχνότερα. Οι καλοκαιρινές φωτιές που ξεκινούν σχεδόν πάντα από ανθρώπινο χέρι σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις είναι μια σοβαρή αιτία για τις πλημμύρες όχι μόνο των οικισμών αλλά και των αγροτεμαχίων με ανυπολόγιστες καταστροφές όπως αυτή που βιώσαμε πρόσφατα με τον Ιανό, στην Καρδίτσα, στην Κεφαλονιάς και στην Ιθάκη.

Οι συνέπειες και οι κίνδυνοι είναι πολλοί κυρίως όμως για τις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες που πλήττονται περισσότερο. Όσοι κατοικούν εκεί, συχνά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό τους περιβάλλον και διαθέτουν τους λιγότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
Η κλιματική αλλαγή επιφέρει κινδύνους και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Μια από τις επιπτώσεις είναι η αύξηση του αριθμού των θανάτων που σχετίζονται με τους παρατεταμένους καύσωνες σε αρκετές περιοχές του πλανήτη και μείωση των θανάτων που σχετίζονται με το κρύο σε άλλα κράτη μέλη. Άλλη μία σοβαρή αλλαγή στην κατανομή ορισμένων ασθενειών μεταδίδονται με το νερό, με την επαφή, τον αέρα όπως ο Covid-19 που ταλαιπωρεί ολόκληρη την υφήλιο τον τελευταίο σχεδόν χρόνο. Οι ζημιές στις υποδομές, αλλά και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, συνεπάγονται υψηλό κόστος για την κοινωνία και την οικονομία. Γεωργία, δασοκομία, ενέργεια και τουρισμός είναι τομείς που εξαρτώνται από το επίπεδο της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων. Η κλιματική αλλαγή επέρχεται εξαιρετικά γρήγορα με αποτέλεσμα να εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο στην εξαφάνιση της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Πολλά είδη φυτών και ζώων αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ήδη έχουν μετακινηθεί προς νέες περιοχές αρκετά είδη που ζουν στην ξηρά ή σε γλυκά και θαλασσινά νερά. Αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης εάν η μέση θερμοκρασία της γης εξακολουθήσει να αυξάνεται ανεξέλεγκτα για ορισμένα είδη φυτών και ζώων.
Μαθητής της Α΄ Λυκείου κάποτε έγραψε: Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι η μεγάλη μας ντροπή καθώς υποθηκεύει τη ζωή και το μέλλον των ανθρώπων στον πλανήτη. Μια ντροπή για την οποία βέβαια μερικοί είναι πιο υπεύθυνοι από άλλους, αλλά τελικά όλοι μας κάνουμε ζημιά, έστω και μικρή. Η καταστροφή του περιβάλλοντος περιλαμβάνει πολλά δεινά. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν καταστρέφουν μόνο τις πόλεις τους αλλά και την εξοχή όπου φεύγουν για να ζήσουν λίγες ώρες ξέγνοιαστοι και χαρούμενοι. Γεμίζουν τα δάση και τις θάλασσες με ένα σωρό σκουπίδια και ακαθαρσίες, μολύνοντας και καταστρέφοντας το περιβάλλον.
Τελικά σε ποιον ανήκει ο κόσμος;
Ποιος μπορεί ν απαντήσει;
Κανένας ή μάλλον κανένας μας.
Είμαστε αποδέκτες της καταστροφής που δημιουργούμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό χωρίς να σκεφτούμε ότι η φύση εκδικείται. Αν συνεχίσουμε έτσι θα δούμε τεράστιες υλικές καταστροφές που θα συνοδεύονται με αριθμό ανθρώπινων απωλειών και μεγάλη διατάραξη του οικοσυστήματος.
Τελικά εμείς είμαστε ο παράδεισος και η κόλαση μαζί. Δυστυχώς αν συνεχίσουμε έτσι θα ζήσουμε ακόμα χειρότερες καταστροφές. Η επιβίωση θα είναι σκληρή και ακόμη χειρότερη και σκληρότερη η κληρονομιά που θα αφήσουμε.
ΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ…

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top