Skip to content

Περιαγωγή σαν στο σπίτι και για τα επόμενα δέκα χρόνια…του Διονύση Λιναρδάτου

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να ταξιδεύετε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς πρόσθετες χρεώσεις σαν να βρίσκεστε στην Ελλάδα; Αυτή η δυνατότητα, γνωστή ως «περιαγωγή σαν στο σπίτι» (ή στα αγγλικά «roam like at home»), επιβάλλεται από ευρωπαϊκό κανονισμό και παρέχεται ήδη από τον Ιούνιο 2017. Ο κανονισμός αυτός, που εκδόθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για την επίτευξη του στόχου της ευρωπαϊκής πολιτικής για ενιαία ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά, ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην έκδοση νέου κανονισμού, με τον οποίο θα παρατείνεται η «περιαγωγή σαν στο σπίτι» για άλλα 10 χρόνια και θα επέλθουν σημαντικές βελτιώσεις, μεταξύ άλλων, στην ποιότητα της υπηρεσίας.

Πηγή: https://eoc.org.cy/en/index.php?id=404

Η περιαγωγή είναι η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας που παρέχει στους συνδρομητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ ταξιδεύουν σε άλλη χώρα. Στις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συνέβαινε και στις χώρες της Ένωσης πριν τον Ιούνιο του 2017, η υπηρεσία της περιαγωγής χρεώνεται επιπλέον στους συνδρομητές, με ποσά πέραν του παγίου τους, τα οποία μπορεί να είναι πολύ υψηλά. Μάλιστα χρεώνονται τόσο οι εξερχόμενες όσο και οι εισερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα (SMS).

Πηγή: https://europa.eu/euandme/passion/no-roaming-charges_el

Η «περιαγωγή σαν στο σπίτι»  παρέχει τη δυνατότητα στους συνδρομητές που ταξιδεύουν περιστασιακά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της χώρας της Ένωσης στην οποία διαμένουν ή στην οποία διατηρούν σταθερούς δεσμούς (π.χ. εργάζονται ή σπουδάζουν), να κάνουν κλήσεις σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα, να στέλνουν γραπτά μηνύματα (SMS) και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες δεδομένων στις ίδιες τιμές που ισχύουν για τις κλήσεις, τα μηνύματα και τις υπηρεσίες δεδομένων στη χώρα τους. Επόισης, οι συνδρομητές δεν χρεώνονται για τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που λαμβάνουν ενώ βρίσκονται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως του παρόχου του συνδρομητή που τους καλεί ή τους στέλνει μήνυμα.

Σημειώνεται πάντως ότι οι συνδρομητές πρέπει να επιβεβαιώνουν πριν ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το οικονομικό τους πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δυνατότητα «περιαγωγής σαν στο σπίτι», ώστε να μη βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να λάβουν υψηλό λογαριασμό επειδή το πρόγραμμά τους δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα αυτή. Και αυτό γιατί οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν, πέραν των συμβολαίων με τη δυνατότητα της «περιαγωγής σαν στο σπίτι», και συμβόλαια χωρίς υπηρεσίες περιαγωγής ή ειδικά σχεδιασμένα εναλλακτικά συμβόλαια περιαγωγής με χρεώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού και ο συνδρομητής να έχει επιλέξει την εγγραφή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ομοίως και για την παροχή της δυνατότητας «περιαγωγής σαν στο σπίτι» στα πακέτα της καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Το πόσο σημαντική είναι η περιαγωγή για τους ευρωπαίους πολίτες καταδεικνύεται από τις στατιστικές. Σύμφωνα με αυτές οι μισοί Ευρωπαίοι πολίτες που διαθέτουν κινητό τηλέφωνο υπολογίζεται ότι ταξίδεψαν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία δύο χρόνια, πριν ξεσπάσει η πανδημία του covid-19. Παράλληλα, παρατηρείται ετησίως, από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι σήμερα, τεράστια αύξηση της κίνησης περιαγωγής, ιδίως της κίνησης δεδομένων. Η αύξηση αυτή κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του ευρωπαϊκού κανονισμού.

Ωστόσο, οι στατιστικές αναδεικνύουν και προβλήματα στην ποιότητα της υπηρεσίας. Ένας στους τρεις που ταξιδεύει στο εξωτερικό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει χαμηλότερη ταχύτητα στο κινητό διαδίκτυο από ό,τι συνήθως στη χώρα του. Επίσης, τρεις στους δέκα συνδέονται σε δίκτυο προηγούμενης γενιάς σε σχέση με το δίκτυο που χρησιμοποιούν στη χώρα τους. Για παράδειγμα, συνδέονται σε δίκτυο κινητής τρίτης γενιάς (3G) της χώρας που επισκέπτονται ενώ στη χώρα τους εξυπηρετούνται από δίκτυο τέταρτης γενιάς (4G).

Πηγή: https://ec.europa.eu/greece/sites/default/files/qaroamlikeathomeel.pdf

Στόχος του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να εξασφαλίσει καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες περιαγωγής. Έχοντας κατά νου ότι οι κυρίαρχες υπηρεσίες πλέον θα είναι οι υπηρεσίες δεδομένων, ο κανονισμός θα ορίζει ότι οι ευρισκόμενοι σε περιαγωγή θα δικαιούνται την ίδια ποιότητα και την ίδια ταχύτητα σύνδεσης στο εξωτερικό με την ποιότητα και την ταχύτητα που έχουν στη χώρα τους, εφόσον βέβαια στη χώρα που ταξιδεύουν διατίθενται ισοδύναμα δίκτυα. Αυτό σημαίνει ότι εάν το οικονομικό πρόγραμμα ενός συνδρομητή στη χώρα του αφορά, για παράδειγμα, σε υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G), τότε, εάν ταξιδέψει σε χώρα της ΕΕ, η περιαγωγή του πρέπει να γίνει μέσω δικτύου τουλάχιστον τέταρτης γενιάς, εφόσον υπάρχει, της χώρας αυτής.

Επιπλέον, ο νέος κανονισμός θα διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατά την περιαγωγή. Οι ταξιδιώτες στις χώρες της ΕΕ θα μπορούν να έχουν ατελώς πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να επωφελούνται από τη διαβίβαση δεδομένων για τον εντοπισμό του ατόμου που καλεί τις υπηρεσίες αυτές. Θα μπορούν να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων, και με μέσα εκτός των φωνητικών κλήσεων, όπως τα μηνύματα (SMS) ή οι εφαρμογές έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, οι ταξιδιώτες θα ενημερώνονται για τα μέσα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως εκείνα που έχουν σχεδιαστεί για άτομα με αναπηρία.

Ο νέος κανονισμός θα αυξήσει και το επίπεδο υποχρεωτικής ενημέρωσης των ταξιδιωτών σχετικά με πιθανές χρεώσεις από τη χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή. Οι ταξιδιώτες πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια αριθμούς κλήσης για πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών αεροπορικών ή ασφαλιστικών εταιρειών, γραφεία τεχνικής υποστήριξης ή ακόμη και αριθμούς ατελών κλήσεων. Πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το κόστος των κλήσεων αυτών πριν τις πραγματοποιήσουν, ώστε να αποφεύγουν υψηλές χρεώσεις περιαγωγής που δεν περιμένουν να έχουν. Ο νέος κανονισμός θα επιβάλει στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας την υποχρέωση να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το αυξημένο κόστος που ενδέχεται να συνεπάγεται η χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, που οι μετακινήσεις και τα ταξίδια στο εξωτερικό δεν συνιστώνται ή ακόμη και δεν επιτρέπονται, μπορεί η «περιαγωγή σαν στο σπίτι» να μην απασχολεί ιδιαίτερα τους ευρωπαίους πολίτες, ωστόσο φαίνεται ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για τις μετακινήσεις εντός της ΕΕ που λάβουν χώρα την επόμενη ψηφιακή δεκαετία.

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top