Skip to content

Το ψηφιακό κράτος βρίσκεται στο gov.gr…του Διονύση Λιναρδάτου

Γνωρίσαμε τη «Διαύγεια», στην οποία το κράτος αναρτά στο διαδίκτυο τις αποφάσεις του για να έχουν ισχύ σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και να μπορεί κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση σε αυτές. Γνωρίσαμε το taxisnet, στο οποίο οι πολίτες υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους. γοω.γρ…Ακολούθησαν και άλλες εφαρμογές, όπως η αξιολόγηση και η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το Κτηματολόγιο, η έκδοση πιστοποιητικών από τους Δήμους και τα Δικαστήρια, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, οι ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις, η άυλη συνταγογράφηση κ.λπ. Έτσι, εφαρμογή – εφαρμογή, προχωρά το ψηφιακό κράτος και ως πολίτες το ανακαλύπτουμε.

Το ψηφιακό κράτος είναι το αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους που συντελείται τα τελευταία χρόνια, με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ιδίως τώρα με τα μέτρα που λαμβάνοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19. Βρίσκεται μόνο ένα «κλικ» μακριά μας, στο gov.gr.

Το gov.gr είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του κράτους που φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου. Κάθε πολίτης μπορεί να αναζητήσει απευθείας την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει ή να τη βρει μέσα από τις διαθέσιμες κατηγορίες. Το gov.gr εξελίσσεται συνεχώς και θα αποτελεί το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεται ο πολίτης για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις ολοένα και πιο αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων από το κράτος για αποδοτική διακυβέρνηση και περιορισμό της γραφειοκρατίας. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απαιτούν να εξυπηρετούνται από το κράτος στον μικρότερο δυνατό χρόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απαιτούν τη μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση, με ασφάλεια, σεβασμό στην ιδιωτικότητα και συμμετοχή όλων των πολιτών. Το κράτος καλείται να επιτύχει περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι μια διαρκής προσπάθεια επίλυσης, όχι κατά κύριο λόγο τεχνολογικών ζητημάτων, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά ζητημάτων που εδράζονται σε παλαιές αντιλήψεις για τη δημόσια διοίκηση. Για την επιτυχή έκβασή του δεν απαιτείται μόνο η δημόσια διοίκηση να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της τεχνολογίας θέτοντας τα στη διάθεση του πολίτη. Απαιτείται πρώτα και κύρια ο επανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες, οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, δεδομένα και διαδικασίες συνδέονται μεταξύ τους. Δεν αρκεί να ψηφιοποιηθούν αναποτελεσματικές και γραφειοκρατικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και να διασυνδεθούν μεταξύ τους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί την αλλαγή των παλαιών αντιλήψεων και νοοτροπίας και μεθοδική προσπάθεια για τη διόρθωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων και των παθογενειών. Πρέπει να στηρίζεται στο κατάλληλο θεσμικό υπόβαθρο που θα έχει ως επίκεντρο, όχι την τεχνολογία, αλλά τον πολίτη και την εξυπηρέτησή του, τη βελτίωση της καθημερινότητάς του και την παροχή εύκολων και γρήγορων μέσων για τη διεκπεραίωση των θεμάτων που τον αφορούν. Μόνον έτσι θα συντελέσει στη μείωση των ανισοτήτων και ταυτόχρονα θα συνεισφέρει πραγματικά στη δημιουργία νέων ευκαιριών.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top