Skip to content

Το διαζύγιο…(του Βασίλη Χαιλάζη)

Αφού στο προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε στο γάμο (και τα “είδη” αυτού), πρέπει και να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από τα …δεσμά του, κοινώς Διαζύγιο…ΔΙΑ-ΖΎΓΙΟ!!
΄Οπως υπάρχουν διάφορα είδη γάμου (Θρησκευτικός, Πολιτικός, Σύμφωνο Συμβίωσης) έτσι υπάρχουν και τρία “είδη” διαζυγίου!
Διαλέγετε και παίρνετε.
Κόστος : Από 800 – 1000 ευρώ (στις απλές περιπτώσεις όμως).
1ον) Το πρώτο είδος έχει ως βάση την υπαιτιότητα (του εναγομένου ή και των δύο, ενάγοντος και εναγομένου, όχι μόνο του ενάγοντος).
Η υπαιτιότητα αυτή πρέπει να έχει επιφέρει ισχυρό κλονισμό της σχέσης του γάμου ώστε η συνέχισή του να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα (δηλαδή ο άνθρωπος να είναι στα πρόθυρα του ..πέφτω από το μπαλκόνι!
Υπάρχει τεκμήριο ότι επήλθε τέτοιος κλονισμός στις εξής περιπτώσεις:
α) Διγαμίας, β) μοιχείας, γ) εγκατάλειψης, δ) επιβουλής της ζωής ( δηλαδή η σφαίρα …αστόχησε!) και ε) άσκησης ενδοοικογενειακής βίας (σωματική βλάβη, απειλή, βιασμός).
Η μοιχεία δεν αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα, γιαυτό έχει σταματήσει ο διασυρμός (του ή) της άπιστης, τους οποίους πήγαιναν με τα …σεντόνια στο Αστυνομικό Τμήμα, προς απόδειξη του εγκλήματος!
Σε αυτές της ΠΕΝΤΕ περιπτώσεις ο ενάγων αρκεί να αποδείξει π.χ. την μοιχεία ώστε να εκδοθεί το διαζύγιο (εκτός εάν ο εναγόμενος κατορθώσει να αποδείξει ότι δεν δημιουργήθηκε αφόρητη κατάσταση στον ενάγοντα επειδή του …άρεσε!!!).
΄Ενας 6ος λόγος κλονισμού είναι οι σύζυγοι να μην κατοικούν μαζί για χρονικό διάστημα ΔΥΟ ΕΤΩΝ (τουλάχιστον).
Τότε υπάρχει κλονισμός, ο οποίος δεν ανατρέπεται με τίποτα (ακόμα και εάν άρεσε αυτό και στους δύο ή στον ένα).
Σημαντικό είναι ότι η διετία πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία συζήτησης της αγωγής στο Δικαστήριο. Επομένως δεν χρειάζεται να περιμένει ο ενδιαφερόμενος να περάσουν δύο χρόνια και μετά να καταθέσει αγωγή.
΄Εχει τη δυνατότητα να καταθέσει αγωγή σχεδόν άμεσα.
Με τον ρυθμό που δικάζονται οι αγωγές (σχεδόν) θα συμπληρωθεί η διετία μέχρι να έλθει η σειρά της να συζητηθεί στο Δικαστήριο.
Εξετάζεται μόνο ένας μάρτυρας, ο οποίος βεβαιώνει τη διετή διάσταση.
Καλό είναι όμως να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της διετίας με κάποιο επίσημο έγγραφο, π.χ. με την κοινοποίηση ενός εξωδίκου.
2ον) Το δεύτερο είδος διαζυγίου έχει ως βάση τη συναίνεση των δύο συζύγων (όχι των κολλητών τους ή των πεθερικών!).
Το Συναινετικό διαζύγιο φανερώνει ότι έχουμε να κάνουμε με δύο πολιτισμένα άτομα!
Γιαυτό ο νόμος βάζει ορισμένες προϋποθέσεις, η εκπλήρωση των οποίων αποδεικνύει ότι πράγματι επικρατούν πολιτισμένες συμπεριφορές.
α) Πρέπει ο γάμος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ. ΄Οχι την άλλη μέρα το πρωί διαζύγιο επειδή …ροχάλιζε! Θα υπομείνει έξι μήνες!
β) Θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία των συζύγων ότι επιθυμούν να λυθεί ο γάμος τους, η οποία θα υπογράφεται από τους ίδιους και τους (ή τον) δικηγόρους τους.
γ) Εάν υπάρχουν ανήλικα παιδιά, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία ποιος από τους δύο θα έχει την επιμέλεια του προσώπου τους και ποιες ημέρες (και ώρες) ο άλλος γονιός θα επικοινωνεί με τα παιδιά.
δ) Δεν απαιτείται να έχει επέλθει και συμφωνία ως προς τη διατροφή του ενός συζύγου ή των παιδιών.
Αυτά ρυθμίζονται με άλλο έγγραφο ή με δικαστική απόφαση.
Το συναινετικό διαζύγιο (ΟΧΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ), εκδίδεται σε 3-4 μήνες με δικαστική απόφαση.
Στο Δικαστήριο υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου και πληρεξούσια (συμβολαιογραφικά προς τους δικηγόρους των δύο πλευρών). Ο νόμος παρέχει την ευχέρεια ένας δικηγόρος να εκπροσωπεί και τα δύο μέρη.
Αυτό δεν το συνιστώ, γιατί σχεδόν πάντοτε υπάρχουν … “ουρές” σε ένα διαζύγιο, ιδίως περιουσιακά θέματα.
3ον) Επίσης ο σύζυγος μπορει να ζητήσει διαζύγιο όταν ο άλλος κηρύχθηκε σε αφάνεια (δηλαδή πήγε για …τσιγάρα και δεν επέστρεψε!).
4ον) Τέλος είδος διαζυγίου αποτελεί και η λύση του Σύμφωνου Συμβίωσης. Αυτό δεν γίνεται με την έκδοση δικαστικής απόφασης, απλά όποιος θέλει να λύσει το Σύμφωνο Συμβίωσης, αφού πρώτα προσκαλέσει τον άλλο προς τούτο και αυτός δεν ανταποκριθεί, έχει την ευχέρεια με μονομερή δήλωση σε συμβολαιογράφο να λύσει αυτό.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί πριν το διαζύγιο ή μέσα σε 360 ημέρες από τη λύση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, έχουν κληρονομικά δικαιώματα έναντι των γονέων τους και δικαίωμα διατροφής, δικαίωμα το οποίο έχει πάντοτε και ο άπορος (κατά κανόνα) σύζυγος.
Το θέμα όμως της διατροφής ανήκει σε άλλη ιστορία (άρθρα).

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top