Skip to content

Προκήρυξη Διαγωνισμού Φωτογραφίας με ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ από το Prisma

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο φωτογραφικός όμιλος Prisma του Αθλητικού Επιστημονικού Πολιτιστικού Σωματείου ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με Ελεύθερο Θέμα.
O διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αποτυπώσει την ελεύθερη βούληση και την απροκατάληπτη έκφραση, ως ανεμπόδιστη βούληση, ως ανυπότακτο πνεύμα, ως  ανεμπόδιστη επιλογή, ως αυτόνομο θέμα.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε δύο κατηγορίες φωτογράφων:

1η κατηγορία – Ηλικίας: Από 12 έως 17 ετών
2η κατηγορία–Ηλικίας: Άνω των 18 ετών.

Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες κάθε κατηγορίας θα επιλεγούν από κριτική επιτροπή και θα βραβευθούν στα εγκαίνια της έκθεσης που θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2020 σε χώρο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Επιπλέον, τιμητικούς επαίνους θα λάβουν οι 10 καλύτερες φωτογραφίες κάθε κατηγορίας, ενώ επετειακό λεύκωμα θα κυκλοφορήσει με τις 30 καλύτερες φωτόγραφίες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας άνω των 12 ετών.
2. Οι φωτογραφίες που θα εκτεθούν θα επιλεγούν από την οργανωτική επιτροπή.
3. Η έκθεση θα αποτελείται από 30 φωτογραφικά έργα
4. Κάθε φωτογράφος μπορεί να λάβει μέρος στην έκθεση με έως εννέα (6) φωτογραφίες, οι οποίες θα τιτλοφορούνται.
5. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τον συμμετέχοντα. Ο/η λαμβάνων/ουσα μέρος στον διαγωνισμό διαβεβαιώνει ότι οι υποβληθείσες φωτογραφίες έχουν ληφθεί και επεξεργαστεί από τον/ην ίδιο/α. Πρόσθετα, οι φωτογραφίες δεν υπόκεινται σε δικαιώματα τρίτων και οι απεικονίσεις προσώπων δεν θίγουν κανενός τα δικαιώματα ή την προσωπικότητά του. Σε περίπτωση κατά την οποία, παρ’ όλα αυτά, παραβιασθούν δικαιώματα τρίτων ή εγερθούν σχετικές αξιώσεις, οι οργανωτές του διαγωνισμού δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι τρίτων.
6. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
7. Φωτογραφίες με ακατάλληλο ή προσβλητικό προς τον άνθρωπο ή τον πολιτισμό περιεχόμενο, θα απορριφθούν.
8. Οι φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν και δεν θα χρησιμοποιηθούν δίχως την άδεια των δημιουργών τους, σε καμιά άλλη περίπτωση και σε καμία δημόσια προβολή πέραν των σκοπών προώθησης της έκθεσης.
9. Η έκθεση δύναται να επαναληφθεί σε άλλο χώρο χωρίς καμία επιβάρυνση των δημιουργών-φωτογράφων.
10. Το ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το φωτογραφικό υλικό, πάντα με ρητή αναφορά του δημιουργού σε εμφανές σημείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι δημιουργοί-φωτογράφοι από τη στιγμή που θα αποστείλουν τις φωτογραφίες τους, δηλώνουν και αποδέχονται τους προαναφερόμενους Όρους Συμμετοχής και δίνουν τη ρητή άδεια και συναίνεσή τους προς το ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. καθώς και των στοιχείων της κάθε φωτογραφίας, όπου θεωρούν ότι πρέπει να προβληθεί και να δημοσιευθεί για την ορθή παρουσίαση και προβολή της έκθεσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο info@athlepolis.gr σε ψηφιακή μορφή jpg, του οποίου το μέγεθος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2Mb και η μεγάλη πλευρά τα 1200 pixels. Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν, θα πρέπει να μας αποσταλούν σε full ανάλυση στα 300dpi, προκειμένου να εκτυπωθούν. Η ονομασία του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται από το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, με λατινικούς χαρακτήρες και αύξοντα αριθμό (π.χ. KOSTAS–PAPADOPOULOS-01.jpg κ.ο.κ.). Η αναλογία διαστάσεων των φωτογραφιών πρέπει να είναι 3×2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι φωτογραφίες μπορούν να αποσταλούν από 15/03/2020 μέχρι 30/7/2019 στο e-mail: info@athlepolis.gr με θέμα: “Για τον πρώτο διαγωνισμό φωτογραφίας Prisma με Ελεύθερο Θέμα“. Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στο στοιχεία (Όνομα και Επίθετο στα Ελληνικά, ηλικία, τίτλος φωτογραφίας, χώρος φωτογράφησης), ένα ή περισσότερα links από το προφίλ σας στο FaceBook, Flickr, 500px, Viewbug κ.λπ. και τηλ. επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ο καθένας ξεχωριστά ενημερωτικό mail με τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Το ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την έκθεση, καθώς και να μεταβάλουν τον χώρο ή/και την ημερομηνία της έκθεσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Για το στήσιμο της έκθεσης υπεύθυνη είναι το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έβελιν Ζιγκλέρ
Νικόλαος Σίμος
Μεταξάς Μιχαήλ
Αντώνης Αντωνακάκης
Σταύρος Γαβαλάς
Κωνσταντίνος Μανιός

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top